Autotallin rakentaminen – kattava opas rakentamista suunnittelevalle

Olemme koonneet tähän artikkeliin piharakennuksen rakentamisen etenemisen vaiheet auttaaksemme sinua rakennusprojektin toteuttamisessa. Oli kyseessä autotalli, autokatos, halli tai jokin muu piharakennus, pätevät nämä tiedot pääsääntöisesti kaikkeen rakentamiseen. Auttava ja osaava myyntipalvelumme kertoo mielellään lisää ja huolehtii kanssanne rakentamisen vaiheet alusta loppuun.

Rakentamisen vaiheet

 1. Suunnittele rakennuksesi
 2. Budjetoi rakentaminen
 3. Rakennuslupa ja vastuuhenkilöt
 4. Rakennustyövaihe
 5. Viimeistely ja varustaminen
 6. Rakennuksen käyttäminen

1. Suunnittele rakennuksesi

Rakennuksen sijainti tontille optimaalisesti. Rakennuksen maksimikoko on usein määritetty valmiiksi tontin rakennusoikeutena. Joskus myös kaava-alueella määritetään valmiiksi muita vaatimuksia kuten, vesikatonkaltevuus, -profiili ja -väri, ulkoverhouksen tyyli ja väri sekä rakennuksen maksimi korkeus jne. Myös tontin muoto, ilmansuunnat, naapurien (rajojen) läheisyys ja tontilla sijaitsevat muut rakennukset asettavat myös omat ehtonsa rakentamiselle muunmuassa palo-osastointeina.

Kaava-alueella tontille on usein myös merkitty alue, jonka sisälle rakennukset tulee sijoitta. Haja-asutusalueella (kaava-alueen ulkopuolella) rajoittavia tekijöitä on usein vähemmän ja rakentaminen on vapaampaa kuin kaava-alueella. Piharakennuksen sijainti kannattaa määrittää niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin käyttötarkoitustaan normaalissa arjessa.

Smartia asiantuntija auttaa sopivan piharakennusmallin löytämisessä ja huomioi tontin asettamat vaatimukset sijainnin optimoinnissa heti alusta lähtien. Smartia-autotalleista löytyy runsaasti valmiita vaihtoehtoja joita voi käyttää sellaisenaan, kääntää pelikuvaksi tai muokata vapaasti palvelemaan mahdollisimman hyvin käyttötarkoitustaan. Kaikkia valmismallejamme voi siis vapaasti muutella mittojen, ikkunoiden sekä ovien kokojen ja sijainnin suhteen, huonekorkeuden suhteen, kattomallin ja materiaalin suhteen jne. Pre-cut järjestelmämme mahdollistaa yksilöllisen, juuri sinun tarpeittesi ja tontin asettamien vaatimusten mukaisen piharakennusmallin toteuttamisen. Usein piharakennukseen haetaan samaa tyyliä kuin esim. talossa on. Pystymme lähes poikkeuksetta toteuttamaan saman ulkoilmeen myös piharakennuksiin. Näin pihapiirin ilme säilyy yhtenevänä.

Onko sinulla jo piharakennuksen suunnitelmat valmiina? Tämä lähtökohta on yleisin tilanne autotallien kohdalla ja toimitusmääristämme iso osa toteutetaan asiakkaiden omista suunnitelmista. Jos suunnitelmat ovat epävirallisia luonnoksia, teemme niistä viralliset rakennuslupakuvat jotka liitetään rakennuslupahakemukseen. Myös valmiiden lupakuvien muokkaaminen onnistuu kauttamme. Rakennuslupa autotallille haetaan jo valmiiksi usein talon rakennusluvan kanssa, mikä on järkevää ja kustannustehokasta, mutta yhtä lailla rakennuslupa voidaan hakea esim. pelkälle autotallille.

Rakennusoikeus tontillesi on määrätty valmiiksi ja se määrää piharakennuksesi maksimikoon. Tässä tulee usein vastaan kaksi eri termiä, kerrosala ja huoneistoala jotka sekoittavat asiaa. Kerrosala tarkoittaa piharakennuksesi pinta-alaa ulkoseinien ulkopinnoista mitattuna. Tähän luetaan myös esim. autokatoksen kiinteä kylmä sivuseinä, mutta usein itse avonaiset katokset taas ei. Huomaa, että näissä on usein rakennusvalvonta paikkakunnittain hieman tulkinta vaihteluta. Huoneistoala taas tarkoittaa piharakennuksesi sisäpinta-alaa neliömetreissä, eli ulkoseinien sisäpuoli. Rakennusoikeus luetaan siis kerrosalan mukaan. Alkuun kannattaa aina tarkistaa minkä verran tontilla on rakennusoikeutta jäljellä, jotta tiedetään mikä kokoinen rakennus voidaan rakentaa. Paikallisesta rakennusvirasta saatte tämän tiedon, mikäli sitä ei teillä jostain syystä löydy.

Smartia piharakennukset soveltuvat kaikille tonteille. Helposti muunneltava valmismallisto antaa mahdollisuuksia rakentaa piharakennuksesta tontin asettamien vaatimusten mukainen autotalli. Samalla huomioidaan asiakkaan toiveet ja tarpeet rakennuksen käyttötarkoituksesta. Muun muassa ajosuunnat voidaan toteuttaa rakennukseen joko kyljestä tai päädystä tontti liittymien mukaan. Itse rakennuksen tilat optimoidaan järkeviksi ja huomioidaan tilojen mitoitusvaatimukset esim. autokatoksen tai tallin osalta. Myös varastojen sijoituksiin rakennukseen ja ovien paikkoihin kannattaa käyttää hetki aikaa ja miettiä miten kulku rakennukseen tontilla tapahtuu. Kysy rohkeasti apua Smartia ammattilaisilta!

Toimituksen sisältöä voi vapaasti muutella. Jokainen Smartia piharakennustoimitus on yksilöllinen, asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukainen kokonaisuus. Peruspaketti-toimituksen sisältöä voi vapaasti muokata ja ottaa mukaan ne rakennusmateriaalit jotka tarvitset. Toimitus voi olla esim. ulkoapäin valmis, mutta sisältä lämmitysvaraussisällöllä jolloin rakennuksen voi jälkeenpäin eristää tarpeen mukaan. Tai sinulla voi olla jo ikkunat valmiina, jolloin ne kannattaa hyödyntää piharakennukseen. Tässä tapauksessa teemme ikkuna-aukot runkoon valmiiksi oikean kokoiseksi. Toimitusvariaatioita on monia, kauppias opastaa mielellään lisää. Asennus tarpeen mukaan. Kauttamme saat asennuksen haluamallesi valmiusasteelle. Asennus voi olla esim. säältä suojaan asennus, jonka jälkeen teette rakennuksen valmiiksi oman aikataulunne mukaan. Toimitus voi olla myös ns. avaimet käteen toimitus, jolloin kaikki työ tulee kauttamme. Asennussisältö voi olla myös vapaasti tältä väliltä tarpeenne mukaan. On hyvä myös miettiä mitä osaa ja haluaa tehdä itse, sekä omia tuttavia ja kontakteja rakennustyön ammattilaisiin kannattaa hyödyntää. Usein asiakkaamme hankkivat peruspaketin kauttamme ja asennuksen tekee tuttu timpuri joko kokonaan tai osittain.

Pakettitoimitus vai pitkästä rakentaminen? Pystymme toteuttamaan yksilölliset piharakennukset nopeasti ja kustannustehokkaasti mallista ja koosta riippumatta. Tehokkaat, nopeat ja hyväksi havaitut rakenneratkaisut tuovat huomattavaa etua suunniteluun ja tuotantoon. Tämä mahdollistaa muun muassa tuotannon raaka-aineen optimoinnin vähentäen puutavaran hukkaa merkittävästi. Järkevät logistiikka järjestelyt luovat myös rahtikustannukset varsin edullisiksi. Pitkästä rakentamiseen verrattuna kustannustehokas Smartia tallitoimitus on usein edullisempi vaihtoehto kuin lähteä hakemaan kaikki materiaalit erikseen rautakaupan kautta. Suurella voluumillamme on myös huomattava vaikutus materiaalien hankinta hintaan. Samalla kauttamme järjestyvät rakennuslupa- ja rakennekuvat, eikä niitä tarvitse lähteä piirrättämään kolmansilla osapuolilla. Kokonaisuudessa Smartia piharakennustoimitus on helpompi, luotettavampi ja ennen kaikkea turvallisempi ratkaisu kuin pitkästä rakentaminen. Lisäksi meillä on tieto viimeisimmistä rakennusmääräyksistä, jolloin osamme auttaa rakennusprojektin alusta loppuun ongelmitta.

2. Budjetoi rakentaminen

Kustannusarvio. Piharakennuksen teko kannattaa aloittaa realistisen kustannusarvion laatimisesta. Lopulliseen budjettiin vaikuttaa moni tekijä kuten omantyönosuus, rakennuksen malli ja koko, maaperän kantavuus (perustamistapa), sähköurakka jne. Suurin yksittäinen tekijä kokonaisbudjetin suuruudessa on materiaalien lisäksi työnosuus. Omalla työllä voi tehdä budjetista hyvinkin malitillisen. Usein Smartia piharakennukset rakennetaankin hartiapankilla kokonaan tai osittain omalla työllä. Pre-cut pakettitoimituksemme on suunniteltu ja tuotteistettu niin, että rakentaminen olisi mahdollisimman nopeaa ja helppoa. Tämä osaltaan laskee työkustannuksia myös vieraan työvoiman käytössä. Myöskään materiaalien hankintaan ei mene arvosta työaikaa sillä kaikki materiaali on sovitussa aikataulussa työmaalla. Alla esimerkki laskelma autotallin rakentamisesta 8m x 8m kokoisesta kahdenauton autotallista.

 

SMARTIA – ASIAKKAAN AUTOTALLI HANKEBUDJETTI:

Paketti toimitus sisältää perusrakennustarvikkeet sokkelin päältä.

Smartia tallipaketti: 20 470 €

Asennus: asiakas järjestää itse

AUTOTALLIPAKETTI YHTEENSÄ: 20 470 €

 

ASIAKKAAN TÄYTYY HANKKIA ITSE

 • Tontti
 • Tontin kuorinta ja maiden poisajo 500€
 • Tontti liittymät, rakennusluvat, mittaukset 2500€
 • Perustukset (betonisokkeli, pilarin anturat) 3500€
 • Tontin täyttöhiekat, murskeet autotallin osalta 1500€
 • Betonilattiat, verkot, styroksit 2000€
 • Lvi suunnittelu ja urakka 1000€
 • Sähkö suunnittelu ja urakka 2000€
 • Sisustustarvikkeet (lattiapinnoitteet, maalit) 500€
 • Peltityöt (rännit, vesipellit, tikkaat, lumiesteet) mukavana tallipaketissa
 • Lukot ja helat 300€
 • Ulkomaalit 450€
 • Valvojan palkkio 1000€
 • Työkalut ym. työmaakulut 1000€

 TAVOITEBUDJETTI YHTEENSÄ: 33 720€

 

Tästä budjetista puuttuvat mm. pihatyöt. Asiakkaan omilla ratkaisuilla ja oman työn käytöllä on suuri merkitys talonrakennushankkeen kokonaiskustannuksissa. Työmaan siisteys, tavaroiden suojaaminen, rakennustarvikkeiden sijoittelu ja niiden kuljettaminen asennuspaikalle vaikuttaa myöskin hankkeen kustannuksiin.

Rahoitus ja vakuutukset. Jo rakentamisen aikana on syytä huolehtia riittävistä vakuutuksista. Muun muassa talkooväen tapaturmavakuutukset kannattaa hankkia, mikäli työmaalla järjestetään talkoita. Myös jos palkkaat henkilökuntaa, on heille otettava työnantajan lakisääteiset vakuutukset. Oman vakuutusyhtiön kanssa kannattaa keskustella tarvittavista vakuutuksista. Vakuutukset ovat kokonaisbudjetissa melko pieni erä, mutta antaa rakentajalle turvan, mikäli esim. tapaturma työmaalla tapahtuu. Budjettia rakentamiselle ei kannata myöskään tehdä liian tiukaksi ja on hyvä varautua myös muihin yllättäviin elämisen kuluihin kuten esimerkiksi auton hajoamiseen. Budjettiin kannattaa varata ainakin sen verran pelivaraa, että rakennettava rakennus saadaan kerralla säältä suojaan, jotta rakenteet eivät pääse kastumaan, vaikka rakentamista jatkettaisiin myöhemmin.

Joustava vakuudeton Smartia-rahoitus. Smartia tarjoaa piharakennusten ja remonttien rahoittamiseen myös joustavaa vakuudetonta osamaksurahoitusta, jossa maksimi luottoraja on 30 000€. Osamaksuvaihtoehto on luotu niihin tilanteisiin, kun haluat itse päättää, millaisissa kuukausierissä lyhennät kauppasummaa. Luoton voi milloin tahansa maksaa kerralla pois, jolloin ylimääräisiä kuluja ei tule. Rahoituksesta lisätietoa löydätte TÄSTÄ >>

3. Rakennuslupa ja vastuuhenkilöt

Piharakennuksen rakentaminen pienimpiä rakennuksia lukuun ottamatta on luvanvaraista rakentamista. Näin ollen rakentamista varten täytyy hakea rakennuslupa, joka haetaan paikallisesta rakennusvirastosta. Usein rakennusluvan hakeminen koetaan työlääksi ja pelottavaksikin asiaksi aivan turhaan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on kuitenkin huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien säännösten, määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Smartia asiantuntija auttaa asiassa mielellään.

Rakennusluvan hakeminen on siirtymässä pääsääntöisesti sähköiseksi. Monessa kunnassa ja kaupungissa luvan hakeminen voidaan suorittaa myös vielä paperiversiona.. Paperiversiona hakemuskaavakkeet saa paikallisesta rakennusvirastosta ja sähköinen hakeminen tapahtuu www.lupapiste.fi palvelun kautta. Ennen luvan hakemista ja jo suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa selvittää rakennusvirastosta onko kiinteistöllä (tontilla) vielä jäljellä rakennusoikeutta, jos esim. talo on jo rakennettu. Rakennusoikeus siis määrittää minkä verran kiinteistöllä saa olla maksimissaan rakennuksia pohjapinta-alaltaan.

Luvan saannin varmuus varmistetaan ottamalla yhteys hyvissä ajoin ennen rakennusprojektin aloittamista rakennusvirastoon. Samalla kannattaa kysyä alustavan pohjaluonnoksen kanssa (tämän saa esim. Smartian verkkosivuilta tulostettua) onko mitään esteitä rakentamiselle olemassa ja tuleeko muita määräyksiä tai rajoitteita rakentamisen suhteen kuten paloluokituksia jne. Usein rakennuslupa piharakennukselle on jo haettu talon rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Jos alkuperäiseen lupakuvaan halutaan kuitenkin muutoksia, rakennuslupa täytyy hakea uudelleen. Näissä tapauksissa usein kuitenkin riittää, että muutoksista piirretään vain muutoskuvat, jolloin itse rakennuslupaa ei tarvitse hakea välttämättä uudelleen. Paikallisesta rakennusvirastosta kysymällä asiat aina selviävät.

Rakennuslupapiirrokset kuuluvat mukaan Smartia-piharakennuksien toimitussisältöön. Ne toimitetaan sekä virallisina paperiversioina kolmena sarjana seläkkeellä varustettuna, että sähköisinä versioina sähköpostitse. Rakennuslupapiirrokset liitetään mukaan itse rakennuslupahakemukseen. Mikäli rakennuslupakuvat on jo tehty muualla, laskemme nettotarjouksen paketista kuvienne pohjalta.

Tarvittavat tiedot ja asiakirjat rakennuslupaa haettaessa ovat seuraavat:

 • Rakennuslupakaavake täytettynä siinä kysytyillä tiedoilla tai sähköisesti tehtynä (pääsuunnittelija apuun tässä tarvittaessa)
 • Naapurien kuulemiskaavake täytettynä allekirjoituksilla, kaikki rajanaapurit tulee olla kuultuna
 • Viralliset rakennuslupapiirrokset (pääpiirrokset)
 • Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset
 • Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto (tarvittaessa)
 • Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan hakemus (pääsuunnittelija, vastaavamestari, perustussuunnittelija)
 • Energiatodistus (tarvittaessa)

Rakennusluvan myöntämisen aikataulu vaihtelee suuresti paikkakunnittain ja hakemisen ajankohdasta riippuen. Aina kannattaa olla kuitenkin hyvissä liikkeellä, koska varasinkin keväisin rakennuslupien käsittelyajat suuremmissa kaupungeissa saattaa kestää useamman kuukaudenkin. Suosittelemmekin jättämään rakennuslupahakemukset hyvissä ajoin jo talvella, jos on keväällä tarkoitus aloittaa rakennusprojekti. Paikkakunnilla, joissa rakennuslupahakemusten määrät ovat pienet, rakennuslupapäätös voi tulla muutamassa viikossakin. Alla vielä linkki jossa koottuna rakennusluvan hakeminen pähkinänkuoressa. https://www.lupapiste.fi/info/rakennuslupa-pahkinankuoressa

4. Rakennustyön vaiheet

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tässä sanonnassa on paljon viisautta. Rakennusprojektin huolellinen suunnittelu selkeyttää, jouduttaa jahelpottaa koko rakennusprojektin läpivientiä. Kun huomioit alla olevat pääkohdat, olet jo huomattavasti valmiimpi rakennusprojektiisi ja hahmotat kokonaisuuden paremmin.

Pohjarakentaminen ja perustukset. Ensin on suoritettava tontin maanrakennusyöt, asennetaan kiinteistön liittymät tontin rajalta rakennusten sisälle (vesi- ja viemäriputket, sähköjohdot jne.) sekä tehdään ajoliittymä kadulle ja tontille tulevan ajotien. Maanrakennustöiden määrä riippuu tontin koosta, muodosta ja maaperästä. Maaperätutkimuksen perusteella perustussuunnittelija määrittää kantavien maa-ainesten toteutuksen. Perustamistapa määräytyy hyvin pitkälle maaperän kantavuuden mukaan. Kantavalla maaperällä riittää usein, että pintakuntta poistetaan ja tilalle vaihdetaan kantava kapilaarimurske, joka tiivistetään lätkäämä. Mikäli maaperä on pehmeää, joudutaan joskus perustamistapa tekemään paalutuksella, jossa maaperään asennetaan koneellisesti teräs- tai betonipaaluja kantavuuden parantamiseksi. Tämän jälkeen tehdään itse perustukset, eli sokkeli. Sokkeli toteutetaan useimmiten joko paikallaan valettuna valubetonisokkelina tai muurattavana harkkosokkelina. Harkkosokkeli tarvitsee myös usein valetun anturan, jotta perustukselle saavutetaan riittävä kantavuus. Perustussuunnittelija määrittää perustamistavan ja huolehtii sen riittävästä kantavuudesta. Kivijalan teon jälkeen tehdään vielä kivijalan sisätäyttö oikeaan korkeuteen esim. hiekalla tai kapilaarimurskeella ennen, kuin itse rakennuksen runkoa aletaan pystyttämään.

Rakennuksen pystytystyö pääsee tämän jälkeen käyntiin. Smartia pre-cut piharakennusten pystyttäminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi. Pitkälle suunniteltu ja täysin esityöstetty runkorakenne on selkeä rakennekokonaisuus, jossa seinäkohtaisia runkokuvia seuraamalla ei pääse syntymään virheitä. Selkeiden piirrustusten vuoksi aikaa ei kulu ihmettelyyn, vaan jokaisen runko-osan paikka selviä selkeistä rakennekuvista. Smartia piharakennukset saavat paljon kiitosta nimenomaan selkeistä rakennekuvista ja rakentamisen helppoudesta. Perusrakentamistaidot omaavalla henkilöllä rakennustyö onnistuu huomattavasti helpommin kuin ns. pitkästä tavarasta rakentamalla. Osaava Smartia ammattilainen avustaa tarvittaessa teknisissä rakentamisen kysymyksissä läpi rakennusprojektin.

 

OHJEELLINEN ASENNUSJÄRJESTYS (perustusten tekemisen jälkeen). 

Runkopystytys

 • Alajuoksueristeen ja alajuoksun asennus
 • Ulkoseinien runkopystytykset
 • Kattoristikoiden asennus ja tuenta
 • Päätyräystäiden runkojen runkojen asennus

Sateelta ja säältä suojaan

 • Aluskatteen asennus
 • Aluskatteen tuuletuskoolauksen asennus
 • Vesikaton ruoteiden asennus
 • Otsalautojen asennus
 • Ikkunoiden ja ovien asennus
 • Tuulensuojalevyn asennus
 • Ulkoseinien pystyvillan asennus (suositellaan tehtäväksi yhtä aikaa tuulensuojalevyn kanssa, jotta voidaan varmistua, että villat asentuvat suoraan kauttaaltaan)
 • Mahdollisten yläpohjan palokatkojen asennus
 • Vesikatteen ja kattoturvatuotteiden asennus
 • Tuulenohjainten asennus

Ulkoverhousasennus

 • Ulkoverhouksen koolauksen asennus (tuuletusväli)
 • Ulkoverhouslautojen ja mahdollisten koristelistojen asennus
 • Yläpohjan huoltoluukun teko/asennus
 • Nurkka-, ikkunanpieli- ja ovipielilautojen asennus
 • Räystäs- ja katoksen aluslautojen asennus
 • Ikkunoiden- ja ovienvesipeltien asennus
 • Mahdollisten kaiteiden ja koristerimoitusten asennus
 • Julkisivun lopullinen maalaus

Sisäpuoliset työt

 • Ulkoseinän ja sisäkaton höyrynsulkumuovin asennus ja saumojen teippaus
 • Yläpohjan koolauksen asennus
 • Yläpohjan eristeen asennus
 • Väliseinien asennus
 • Sähkö ja LVI työt (myös ulkopuolelle valaisimet ja pistorasiat)
 • Sisäseinien ja kattolevyn asennus
 • Mahdollisten väliovien asennus
 • Nosto-oven asennus
 • Mahdolliset ikkuna ja ovipielilistoitukset
 • Seinä ja kattotasoitukset ja maalaus

 Valuvalmistelutyöt ja betonilaatta

 • Hiekan tasaus oikeaan korkoon (sisätäyttöhiekka)
 • Mahdolliset viemäri- ja vesijohtojen putkitukset ja lattiakaivon asennus
 • Lattiaeristeiden asennus (styrox)
 • Lattiaraudoitteiden ja valukorokkeiden asennus
 • Lattiavalu ja liippaus
 • Mahdolliset pilarien jälkivalut
 • Mahdollinen lattiapinnoitteen asennus (huomioi myös liippauksen yhteydessä asennettavat vaihtoehdot kuten Mastertop)
 • Mahdollisen ajoluiskan valaminen

Kivijalan ulkopuoliset työt

 • Mahdollisen salaojaputkien ja kaivojen asennus
 • Sadevesiputkien asennus
 • Mahdollinen sokkelinpinnoitus
 • Routasuojaukset
 • Maatöiden viimeistelyt

5. Viimeistely ja varustaminen

Piharakennuksen viimeistelyyn ja varustamiseen vaikuttavaa paljon itse rakennuksen käyttötarkoitus. Autotallissa sekä hallissa se voi olla työtasojen ja kaappien tai nosturin asennuksia. Autotallin yhteydessä olevan toimiston kalustamista tai autokatoksen varaston hyllyjen kasaamista. Jokainen piharakennus on uniikki ja juuri loppukäyttäjänsä näköinen toimiva kokonaisuus. Piharakennus taipuu mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin. Varustelu ja viimeistely tekevät rakennuksen käytön monipuoliseksi kokonaisuudeksi ja helpottaa normaalia arjen pyöritystä.

6. Rakennuksen käyttäminen


Piharakennukset helpottavat arkea ja tuovat luksusta elämiseen. Rakennuksien oikeanlainen kunnossapito pidentää rakennusten elinkaarta ja auttaa säilyttämään koko kiinteistön arvon. Huoltomaalaukset, rännien puhdistamiset jne. ovat tärkeitä huoltotöitä, joita kannattaa pitää silmällä ja tarpeen mukaan tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Ota yhteyttä asiantuntevaan myyntipalveluumme. Autamme mielellämme kaikissa autotallin rakentamiseen liittyvissä asioissa!

 

 

 

Liity Smartian rakentajapiiriin

Ideat, inspiraatiot ja vinkit rakentajalle. Liity Smartian rakentajapiiriin ja lähetämme sinulle kiinnostuksesi mukaista tietoa ja inspiraatiota rakennusprojektisi avuksi.

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Ota yhteyttä

  Asiantunteva myyntimme apunasi päivästä yksi alkaen.

  Soita 010 574 5500 (Ma-Pe klo 8-16)

  Ota yhteyttä suoraan myyjään:

  Maija Suopanki
  Myyntipäällikkö autotallit ja hallit
  0503843036

  whatsapp WhatsApp-viesti

  Elisa Aho
  Myynti, pihasaunat ja mökit
  0503845122

  whatsapp WhatsApp-viesti

  Risto Pohjola
  Myynti, pihasaunat ja mökit
  0415068670

  whatsapp WhatsApp-viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.